Statens Vegvesen meldte på X at en buss sperret et felt på Ellingsøy.

Det gjaldt i krysset ved Lyngholmvegen på Ellingsøyvegen, fylkesveg 526.

Etter hvert ble bussen berga, og rundt 09.10 var bussen fjernet fra vegen. Før bussen ble berga var det noe kø på stedet.