Unge forskere på Næringsteft-konferanse

foto
12-åringene i klasse 7A på Hessa skole har funnet en løsning på problemet med avrenning. Denne uka presenterte de prosjektet sitt under strømmekonferansen Næringsteft. På grunn av smitteutbrudd kunne bare 7 av 16 elever stille. Wilhelm Hovlid-Simonsen foran t.v., Sander Håhjem Taylor t.h. Foto: Karin Rykkje