Johnson forsøker å stanse opprør i egne rekker

foto