Frank Sve mener Romsdalsaksen må utredes

foto
Debatten om Romsdalsaksen som alternativ til Møreaksen kan komme til å øke i styrke etter at Statens vegvesen mener det vil koste nær fem milliarder med tofelts veg fra Digerneset via Tomrefjorden til Vik. Valg av Romsdalsaksen betyr at vegen over Ørskogfjellt blir rustet opp. Det vil ikke vegvesenet. Foto: Sofie Svanes Flem