– Guri, hvor få jenter det er her!

foto
– Stu­di­et er mye mer gøy enn stu­die­be­skri­vel­sen til­sa. Den syn­tes jeg var litt tørr, sier Anndrea Jørgensen Driv­dahl. Her om­gitt av med­stu­den­te­ne Liv Anne Nyland (t.v.) og Sara Lei­ra. De vi­ser litt av det de hol­der på med un­der stu­di­et. Blant an­net må de til slutt bygge bi­ler som det­te som går av seg sjøl et­ter sam­me prin­sipp som for eks­em­pel ro­bot­støv­su­ge­re og robotplenklippere. Foto: MARIUS SIMENSEN