Ikke dømt til forvaring

foto
Dette er politiets bilder fra ålesunderens leilighet etter overfallet. Leiligheten er sterkt tilgriset av blod. Pilen viser hvor høyt blodspruten har stått opp etter veggene. FOTO: POLITIET Foto: POLITIET