1.550 arbeidere på 28 installasjoner og skip er i streik på norsk sokkel og situasjonen mellom fagforeningen Safe og Norges Rederiforbund virker fastlåst.

110 ansatte ved Island Offshore-skipene Island Wellserver og Island Frontier er blant dem som er tatt ut i streik.

Rederiforbundet har tidligere opplyst at et tilsvarende antall arbeidere må permitteres som følge av streiken og tirsdag kom meldingen om at arbeidsgiversiden fortløpende vurderte bruk av lockout, som et motsvar.

Det er ikke nok til at regjeringen onsdag vil gripe inn i konflikten.

– Det er partene i avtalen som har ansvar for konflikten og det er partene som har ansvar for å løse saken, sier statssekretær Christl Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet til Skipsrevyen.

(saka fortsetter under)

Det har vært krasse beskyldninger i konflikten som står om lønn og pensjon. Safe mener Rederiforbundet vil svekke en gavepensjonsordning riggarbeiderne har i dag, og at de har hatt dårligere lønnsutvikling enn andre oljearbeidere.

Fagforeningen har beskyldt arbeidsgiversiden for å spre usannheter, mens rederiforbundet på sin side mener Safe mangler forståelse for den økonomiske situasjonen på norsk sokkel.