Skal motivere til meir plastrydding

foto
Problemet med plastforureining av havet har vist seg å vere mykje større enn nokon hadde sett føre seg. Foto: PICASA