Giske kommunale legesenter har mange unge legar. På bildet eit knippe av dei, saman med ein veteran, f.v.; Åsmund Oksavik Oltedal, Lars-Petter Radich, Sofie Møller-Christensen, Arne Morterud, Bjørn Ivar Setseng, Jenny Linn (LIS 1), Cecilie Morterud (medisinstudent) og Anne-Line Sommerdalen. Foto: Line Helgesen

Ved dette legesenteret er fem av åtte fastlegar i 30-åra

I ei tid der det blir snakka om fastlegekrise og om at unge legar vegrar for å bli fastlege, er situasjonen ein litt annan ved Giske kommunale legesenter.