foto
Røsberg er tilsett som naturforvaltar i Ålesund kommune. Han er tydeleg på at han i denne saka uttalar seg som privatperson. Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Jobba med vindkraftsaker – vart ihuga motstandar