– Det er beklageleg det som har skjedd med desse daude lamma og sauene. Men det er noko vi lenge har frykta, seier Odd Bjarne Bjørdal, leiar i Møre og Romsdal sau- og geit.

– Vi såg teikna allereie i fjor, med observasjonar av ulv både i Sunndal og Eikesdal. Då ville dei før eller seinare også kome hit, og det har altså skjedd no - sjølv om det skjedde før eg hadde rekna med, legg Bjørdal til.

– Er medlemmene i laget ditt uroa over situasjonen no?

– Det bør dei vere, slik dette utviklar seg. Det er mykje ulv i Sverige, og det er venta at ca 100 av dei vil krysse grensa til Norge berre i år, svarer Odd Bjarne Bjørdal.

Han legg til at bestanden av bjørn veks også, og at vi difor må rekne med at det også vil dukke opp bjørn på Sunnmøre etter kvart.