Revisjonfirma går Guttelvik etter i sømmene

foto
Kontrollutvalget har hentet inn et revisjonsfirma for å ettergå økonomistyringen i fylket. Her er fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik og Gunn Randi Seime, assisterende fylkeskommunedirektør. Foto: Staale Wattø