Etterlyser overgangsfeltet

foto
Her i Myrabakken i Spjelkavik er det gangveg på begge sider av vegen, ned mot Gamle Myrabakken. Her krysses vegen daglig av skolebarn og andre, men her mangler overgangsfelt og varsling om overgang. Nå blir dette etterlyst. Foto: Privat