Må fjerne jordvollen

foto
JORDVOLL: Jan Isaksen og Perry Holen i Spjelkavik IL peker mot den massive jordvollen øst for dagens fotballarena. De fikk kompostjord gratis av Ålesund kommune. Nå viser prøver av jorda så høy forurensing at den ifølge Miljødirektoratet skal fjernes og leveres til godkjent deponi. I praksis vil det bety at kompostjorda de fikk fra Bingsa, må tilbake til Bingsa. Foto: Mona Skjong