Dette er penger vegvesenet har fakturert fra Møre og Romsdal fylke. I tillegg kommer det fylkeskommunen har brukt selv på blant annet eksterne konsulenter til å utrede byggingen av Nordøyvegen. Fylkesadministrasjonen hadde i går ikke det eksakte beløpet. Slik vi forstår det skal det dreie seg om noen titalls millioner kroner.

De resterende 190 millionene er gått med til alt fra grunnerverv, arkeologiske utgravinger, seismikk, kjerneboringer og en rekke analyser.

Skulle den ekstraordinære fylkestingssamlingen i september konkludere med at hele prosjektet stoppes, venter en ny regning på å fylle igjen de stor kratrene som er skutt ut i forkant av der tunnelene skulle starte.

– Skulle det skje må det oppdraget sendes ut på et nytt anbud, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Marianne Nærø.

300 millioner

Hun vil ikke spekulere i hva som blir prisen for det arbeidet. De steinmassene som nå er skutt ut er brukt som fundamentering i de områdene der brakkerigger og utstyr til tunnelarbeid skal plasseres.

Men det er neppe å ta for hardt i om en legger til grunn at en stopp i utbyggingen av Nordøyvegen samla vil etterlate en regningen hos fylkeskommunen på rundt 300 millioner kroner for et vegprosjekt som aldri ble realisert.

Frps Frank Sve er en av dem som har stått i spissen for å få bygget Nordøyvegen. Han sier at en vurdering av om prosjektet skal stoppes eller ikke må skje uavhengig av hvor mye penger som allerede er brukt.

Kalkulert risiko

Det at arbeidet med forskjæringer ble satt ut som et eget anbud før en visste prisen på det store hovedanbudet, karakteriserer Sve som en kalkulert risiko.

– Vi har i forbindelse med andre prosjekter valgt å ta ut arbeidet med forskjæringer som en egen kontrakt. I de tilfellene vi har gjort det har vi spart store summer på hovedanbudet. Vi valgte derfor å ta en kalkulert risiko og gjøre det slik også for Nordøyvegen, sier Sve.

Penger fra Ålesund

KrFs Randi Walderhaug Frisvoll er selv fra Haram. Hun håper og tror at det fortsatt er mulig å gjennomføre prosjektet til tross for smellen på 800 millioner kroner. Hun sier Haram kommune er klar for å gå inn med mer penger i prosjektet.

– Vi diskuterte det tirsdag i formannskapet. Der ble det bestemt at kommunene er positiv med tanke på å gå inn med mer penger, sier Walderhaug Frisvoll.

Hun varsler nå at finansieringen av Nordøyvegen også blir et tema i fellesnemnda for den nye storkommunen.

– Jeg sitter i nemnda og vil ta saka opp der.

– Vi du be de andre kommunene om å bidra med penger til Nordøyvegen?

– Jeg kommer ikke til å be om konkrete beløp, men jeg mener det er viktig at vi får fram at Nordøyvegen er et viktig prosjekt for å binde sammen den nye storkommunen, påpeker Walderhaug Frisvoll.

foto
KrFs Randi Walderhaug Frisvoll vil ta opp finansieringen av Nordøyvegen i fellesnemnda for nye Ålesund kommune. Foto: Frode Kleiveland