Tirsdag fortalte familien til en skuddskadd 26-åring om møtet med UD, politi og helsevesen etter en voldsepisode i Tyrkia.

Les den dramatiske historien her: Sunnmøring skutt på åpen gate i Tyrkia

Etterforskningsleder Robert Hjelmeset i Sunnmøre politidistrikt bekrefter at familien i Norge var i kontakt med dem samme dag som skyteepisoden skjedde, og gjentatte ganger i dagene som fulgte. Politiet kjenner seg likevel ikke igjen i den beskrivelsen familien har gitt av hva som ble sagt, eller den kritikken som blir rettet mot dem.

– Har ikke nektet å ta imot

– Samme dag som skyteepisoden skjedde var vi i kontakt med faren, hjemme hos ham. Etter det var det en dialog med familien som strakte seg gjennom helga, og vi har ikke på noe tidspunkt nektet å ta imot noen anmeldelse. Det som ble sagt, var at de skulle ta kontakt igjen etter helga for et annet forhold de ønsket å anmelde. I perioder med lite bemanning må vi prioritere de sakene vi mener haster mest, og akkurat det forholdet var av en karakter vi mente det ikke hastet med, sier Hjelmeset.

– Familien hevder at politiet sa at «dere er ikke norske statsborgere», stemmer ikke det?

– Det må i beste fall bero på en misforståelse. Og at det skal ha påvirket hvilken bistand vi kunne gi, faller på sin egen urimelighet. Hva politiet kan gjøre, er ikke knyttet til statsborgerskapet til vedkommende, sier Hjelmeset.

Følg smp.no på Facebook

Utveksling av info

Han forstår at familien kunne oppfatte det som vanskelig å vite hvem de skulle henvende seg til i den akutte situasjonen. I en slik sak har lokalt politi en svært begrenset myndighet, sier Hjelmeset.

– Vi har ingen juristdiksjon i Tyrkia. Det eneste vi kan bistå med, er informasjonsutveksling gjennom det internasjonale politisamarbeidet. Om det var aktuelt å levere en anmeldelse for forhold som skjedde i Tyrkia, kunne vi videreformidlet det dit, men ikke noe mer, sier han.