– Anskaffelsene var grovt uaktsomme

foto
Møre og Romsdal politidistrikt er sammen med Trøndelag politidistrikt, dømt i lagmannsretten. Foto: Staale Wattø