Tillits­valgt: – Må snart begynne å rydde i eget rot