Det lokale villreinutvalget mener moskusen er skyld i at Snøhetta villreinområde nå er rødmerket, fordi det ikke oppfyller regjeringens kvalitetsnorm for tilstanden til et villreinområde.

Men det er ikke moskusen i seg selv som er problemet, det er turistene som kommer for å se på moskusen, melder NRK.

– Problemet er all den menneskelige ferdselen som moskusen genererer inn i vinterbeiteområdene til reinen, sier sekretær for Snøhetta villreinutvalg og daglig leder i Sunndal Fjellstyre, Bjørn Sæther, til kanalen.

Villreinutvalget mener moskusen kan settes ut i andre fjellområder hvor det ikke er villrein.

Ordfører i Dovre kommune, Astrid Skomakerstuen Ruste, mener forslaget er for drastisk. Kommunen har moskusen i kommunevåpenet.

– Jeg synes det er fryktelig overilt slik når den største trusselen mot villreinen er oss på to bein. Vi kan ikke begynne å sette dyreslag opp mot hverandre, sier hun.