Fleire skular og idrettshallen i Osane blir skunda fram

foto