Stort jordskred stenger vegen på same staden

foto