Over 3.700 har søkt om å få korona-kunstnerstipend

foto