Drikkes for lite melk – må si opp 30 ansatte

foto