Beslagla førerkort etter påkjørsel i fotgjengerfelt