Frp foreslår å bygge ut vannkraft i vernede vassdrag

foto
Energipolitisk talsperson i Frp, Frank Sve, begrunner forslaget med høye strømpriser og usikkerhet knyttet til den fremtidige kraftsituasjonen. Foto: Marius Simensen