Finteljinga etter kommunestyrevalet i Ørskog er ferdig og det er klart at kommunestyret får denne samansetjinga. Den er enda ikkje klart kven som blir ordførar og varaordførar i Ørskog.

ØRSKOG KRF/VENSTRE:
Geir Peter Aure
Helene Fjørtoft
Gunnar Fagerlid
Nadarajah Gunapalan
AP:
Karen Aanes
Arne Abelseth
Torill Leganger
Kaja Langlo Kongsnes
HØGRE:
Olav Kjell Sjøholt
Knut Helge Harstad
Frode Andersen
FRP:
Thorbjørn Fylling
Wenche Aasen
Therese Sæter
Jan Vidar Hansen
SP:
Frode Dyrkorn
Gerrit Reitman