Under tirsdagens internasjonale simulatorkonferanse på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) kom Sparebanken Møre med en aldri så liten overraskelse – i alle fall for konferansedeltakerne: Etter at Jan Børre Rydningen fra ÅKP Blue Innovation Arena var ferdig med innlegget sitt, entra Terje Krøvel, banksjef næringsliv Sunnmøre, podiet.

– En unik tverrsektoriell arena

– Innovasjonsarenaen skal bli en unik tverrsektoriell arena der bedrifter, gründere, investorer, forskere og studenter kan samhandle og utvikle og skape nye bedrifter og arbeidsplasser. Dette ønsker vi å være en del av, og vil bidra ved å gi 2 millioner kroner til den planlagte VR-laben, heter det fra Krøvel i ei pressemelding i forkant av tildelinga.

– Målsettinga vår er å stimulere til utvikling av næringslivet i regionen. Vi ser på dette samarbeidet som en mulighet til å bidra til nyskaping og omstilling både for etablerte bedrifter og gründere, og på den måten legge til rette for videre vekst, fortsetter han.

Muliggjør investeringer

Gaven til innovasjonsarenaen i NMK2 gjør det mulig for å investere i det ypperste en kan få innen teknologi og kompetanse, heter det fra ÅKPs Per Erik Dalen.

– Den framtidige konkurransekrafta vår avhenger av at vi klarer å innovere raskere og mer kostnadseffektivt enn de internasjonale konkurrentene våre. For å nå det målet kreves et digitalt teknologi- og kompetanseløft. I ÅKP Blue Innovation Arena løfter næringsliv og det offentlige sammen for å skape framtidas digitale arena for innovasjon og verdiskaping. Da er det fantastisk at en så viktig aktør for næringslivet som Sparebanken Møre er med på det regionale løftet, sier han.

Når det gjelder VR-laben vil denne kunne brukes i flere ulike deler av et innovasjonsløp. I tillegg til denne labben vil ÅKP Blue Innovation Arena også bestå av en såkalt startup-lab for gründere og entreprenører som vil utvikle nye forretningsideer, og en business-lab der eksisterende næringsliv vil kunne videreutvikle ideer og prosjekter.