Skal utvikle nye bruer

foto
Samferdselssjef i Møre og Romsdal Arild Fuglseth og samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen. Fuglseth får penger fra Innovasjon Norge til ny bruteknologi. Foto: Geir Strand