Det var en tirsdag kveld i mars 2017 at politiet stanset en bil ved bensinstasjonen i Nedre Strandgate i Ålesund. Den nå dømte mannen var fører og han hadde flere passasjerer.

Ved ransaking av bilen fant politiet en kanne merket "avløpsrens" på gulvet ved passasjersetet bak.

Analyse gjort av Kripos viste at innholdet var fem liter av det narkotiske stoffet GBL.

- Tiltalte erkjente i sin forklaring for retten straffeskyld for oppbevaring av fem liter GBL. Han ønsket ikke å oppgi navnet på vedkommende som eide stoffet, men forklarte at han visste at kannen inneholdt GBL, og at han hadde kjørt rundt med GBL´en i bilen i cirka to timer, heter det i dommen.

Samfunnsstraff

Etter å ha gitt en betydelig tilståelsesrabatt la aktor ned påstand om 80 dagers fengsel for mannen. Forsvareren hevdet samfunsstraff var mer passende da mannen nå har tatt tak i sitt rusproblem.

- Retten er enig i at vedkommende befinner seg i en rehabiliteringsfase. Retten er redd en fengselsstraff vil kunne ødelegge den positive utviklingen han gjennomgår, skriver dommeren.

Må betale bot

Mannen ble derfor dømt til samfunnsstraff i 77 timer med en gjennomføringstid på 120 dager. Hvis denne ikke gjennomføres må han sone 80 dager i fengsel.

Han må i tillegg betale 10.000 kroner i bot for et tilfelle av kjøring i ruspåvirket tilstand.

Dommen var enstemmig.