«Ålesundernes reaksjoner tolket han som et politisk kompliment», hentet fra boka, og «Fjordman tror ikke det er mange i Ålesund som tenker dårlig om han», sagt av Sætre.

Nøstvold Jensen skriver:

- Dette er kort og godt blank løgn. Jeg sa aldri noe slikt til ham.

- Det jeg sa var at jeg er glad for at mine slektninger på Sunnmøre ikke er blitt sjikanert etter Breiviksaken. Jeg har aldri noensinne vært dum nok til å tro at alle sunnmøringer liker mine meninger, noe mer enn andre nordmenn gjør. Tvert imot sa jeg til Sætre at jeg regner med at sunnmøringer har omtrent de samme politiske holdningene som resten av landet.

- Når Simen Sætre hevder at jeg betrakter stillheten som et «politisk kompliment» så er dette en direkte, grov og uforfalsket løgn. Jeg har aldri noensinne tenkt dette og heller ikke sagt noe lignende i noen av de samtalene vi hadde. Sætre har kort og godt diktet opp dette ut av tomme lufta.

- Etter mine erfaringer med blant annet Simen Sætres aktive sitatfusk vil jeg på det sterkeste advare folk, spesielt kontroversielle personer, mot å møte noen journalist overhodet under noen omstendigheter, samme hvor mye de smiler, uten å ha et uavhengig og komplett lydopptak av alt som blir sagt, også uformelt. Ikke stol på journalister selv når de lover deg sitatgodkjennelse.

- Jeg ble lovet dette av Sætre for det såkalte intervjuet han gjorde. Likevel har både forfatteren og forlaget gitt blanke blaffen i dette løftet, på tross av gjentatte skriftlige protester fra meg. De har publisert en tekst som ikke er sitatgodkjent fordi den etter mitt syn ikke er en korrekt gjengivelse av hva som ble sagt mellom oss. Når Simen Sætre og Cappelen Damm velger å totalt ignorere dette kan dette vanskelig tolkes som annet enn aktiv sitatfusk fra både forfatter og forlag.

- Etter mine erfaringer med å bli feilsitert gjentatte ganger av Simen Sætre vil jeg kort og godt ikke gi intervjuer til noen norske journalister overhodet under noen omstendigheter. Ikke spør, svaret er nei. All kommunikasjon mellom meg og norske massemedier skal være skriftlig.

- Ingen unntak.

foto
<strong>:</strong>