- Vi følger Brusdalen tett, og liker ikke utviklingen vi har der, sier seksjonsleder Ole Jan Tønnesen i Statens Vegvesen.

Torsdag i forrige uke skjedde det en ny dødsulykke på strekningen som har kostet ti menneskeliv og en rekke alvorlige ulykker siden 1990.

Har gjort tiltak

Samtidig som Vegvesenet fortløpende vurderer nye tiltak, understreker Tønnesen at han mener vegen har god standard.

– Vegen gjennom Brusdalen er på mange måter bra, sammenliknet med andre veger i fylket. Vi har også gjennomført en del nye trafikksikkerhetstiltak de siste månedene, blant annet har vi sikret sideterrenget med mer autovern, og glattet det ut, sier Tønnesen.

Romlefelt

De fleste ulykkene i fylket skyldes utforkjøringer, sier han.

– Derfor er det viktig å begrense skadene i så stor grad som mulig om man skulle havne utfor vegbanen. Vi pigger blant annet ned bergnabber som kan utgjøre en kollisjonsfare.

Den største utfordringen til Statens Vegvesen er at strekningen er for smal til å montere ordinære midtdelere. Tønnesen sier at de likevel arbeider med å utrede mulighetene, og undersøker om det på noen måte kan være teknisk mulig.

Trafikkvekst

– Det er i tillegg en planmessig nøtt som må knekkes. En midtdeler påvirker ikke bare den aktuelle strekningen, men vil ha konsekvens for sidevegnettet. Utrykningskjøretøy må kunne passere. I tillegg er det selvfølgelig et økonomisk spørsmål, sier Tønnesen.

Føreren av mopeden omkom i møteulykken i Brusdal mellom Ålesund og Skodje torsdag forrige uke. Foto: Per Ove Stige