Les i papirutgaven av Sunnmørsposten - behov for enda flere boliger, frykter skolemanglel bremser utviklingen

Stor-Ålesund er kun slått av Tromsø og Stavanger, når det gjelder nybygde boenheter per innbygger de ti siste årene.

Av bydelene i Stor-Ålesund er det i Skodje det er bygd flest boliger per innbygger det siste tiåret.

I motsatt ende er bydelen Hessa og Skarbøvik, med kun halvparten så stor nybygging som i Skodje.

Løser utfordringer

Teknisk sjef Frode Helland i Skodje kommune er ikke overraska over at kommunen ligger høgt når det gjelder boligbygging, også nasjonalt sett.

– Det har vi hørt tidligere også, sier han.

Helland forteller at selv om stor tilflytting og befolkningsvekst stiller store utfordringer til særlig skoleutbygginger så greier kommunen å håndtere byggetempoet ganske godt.

– Så langt det går så har vi forsøkt å løse utfordringer knytta til skoler og annen infrastruktur i forkant av utbyggingen, sier han.

Må holde trykket

På grunn av høg befolkningsvekst så må boligbyggingen fortsette i høgt tempo. Fylkesprognoser viser nemlig at tallet på boliger i Møre og Romsdal må opp 20 prosent innen 2030.

En stor del av disse må komme i kommunene Ålesund, Giske, Skodje og Sula, som er det største pressområdet i fylket. Det forteller fylkesplansjef Olav H. Haugen.

– Det er vanskelig å være nøyaktig på hvor mye som må bygges, men man kan neppe slakke ned på tempoet i disse kommunene, sier han.

Tåler nybygging

Helland i Skodje mener det er rom for videre utbygging i kommunen i samme takt i årene framover.

– Det er satt av tilstrekkelig med arealer til videre utbygging i arealplanen, så tomteareal skal ikke være problemet, sier han.

Flytter tyngdepunkt

Selskapet Møre Hus er den største boligbyggeren i Skodje og har bygd omtrent 100 boenheter i kommunen de siste fem åra.

Daglig leder Svein Arne Skotheim mener tyngdepunktet i regionen flyttes innover.

– I tillegg til næringsutbyggingen på Digernes så bidrar lavere boligpriser og god tilgang på tomter til at aktivitet flyttes ut av Ålesund, sier han.

Bygger blokker

Møre Hus bygger blant annet ei lavblokk i sentrum av Skodje, noe det ikke finnes mange av fra før.

– Salget har vært veldig godt og vi har planer om i hvert fall ei til, sier Skotheim.

Også på Hessa planlegges det boligblokker. Fagleder Lars Roger Lundanes i Ålesund kommune forteller at takten i boligbyggingen i den bydelen nå er høyere enn den var for få år siden.

– Sammen med Ellingsøy og Emblem er dette av bydelene Ålesund hvor vi forventer mest boligbygging i tida framover, sier han.

Fakta om Stor-Ålesund:

  • Stor-Ålesund hadde i 2012 64.085 innbyggere. I befolkning er Spjelkavik, Åse, Lerstad største bydel, mens Ellingsøy er minst.

  • I årene 2003–2012 ble det bygd til sammen 4.298 nye boliger. Befolkningsveksten i perioden var på 7.067 personer, det vil si 12,4 prosent.

  • I gjennomsnitt ble det årlig bygd 7,2 nye boliger per 1.000 innbyggere. I Stavanger og Tromsø er tallet over åtte, men i resten av landets storbyregioner har byggingen vært lavere.

Kilder: Ålesund kommune, Sula kommune og SSB.

foto
Svein Arne Skotheim er daglig leder i Møre Hus som er den største boligbyggeren i Skodje kommune. Foto: Staale Wattø