Mat for Marie - og for ministeren

foto
Fiskekaker er veldig godt, synes denne familien. Marie Luise (6), Julius (11), Judith Damm (39) og Bernd Kaulen (47), og mormor Steffi Damm på besøk fra Berlin. Foto: Marius Simensen