Ålesunderen Peder Nøstvold Jensen har reist rundt i verden som ryggsekkturist, studert arabisk, skrevet mastergrad om iranske bloggere og jobbet som observatør på Hebron.

I sin nylig utgitte bok «Vitne til vanvidd», skriver han at erfaringene gjorde ham «dypt skeptisk til å importere islamsk kultur til mitt land og kontinent». Nå har 40-åringen som er mest kjent under pseudonymet Fjordmann, skrevet bok for å få folk til å forstå hvorfor.

Bokaktuell: Den motvillige dommedagsprofeten

Tekstene Jensen som Fjordman har skrevet, ligger tallrike på internett. Han har tatt for seg ulike temaer som historien til europeisk musikk og øl, men de fleste kjenner ham som islamkritikeren som tegner dystre fremtidsbilder for hva innvandringen vil føre til.

Ikke alle kjenner til at han også har oppfordret befolkningen om å bevæpne seg i møte med konfliktene, og at de som han kaller «multikulturalister» bør fjernes for å gi etterkommerne en «frisk start».

Samfunnsredaktør Jan Erik Røsvik kommenterer: Et forsvar mot ansvar

Åpen for betydelig hjelp lokalt

FNs flyktningkonvensjon som sikrer at folk på flukt fra «uholdbare forhold i hjemlandet skal få opphold i et annet land til det er trygt å reise hjem igjen», bør avskaffes mener Jensen.

– Innrømmer du folk som føler seg trua der de bor, noen rett til å flykte?

– Det finnes mange muslimske land de kan flykte til, svarer han.

– Mener du at vestlige nasjoner ikke har noen plikt til å hindre menneskelig lidelse i et land som er muslimsk?

– Vi har ingen plikt til å importere deres konflikter hit.

– Men hvilken plikt har vi til å hjelpe mennesker i nød?

– Plikt, altså… Jeg mener at på et eller annet tidspunkt har vi ikke kapasitet til å hjelpe.

– Ikke i det hele tatt?

– Du kan hjelpe lokalt i regionen, men ikke ved å endre vår egen befolkningssammensetning og importere Midtøstens problemer hit. Vi har først og fremst en forpliktelse mot oss sjøl, og vårt eget folk, sier Jensen.

FN har i lengre tid advart mot konsekvensene av at verdenssamfunnet ikke bidrar med nok penger til å hjelpe folk i Syria og nærområdene. Jensen sier han er åpen for at Norge kan gi betydelige bidrag for å hjelpe på den måten.

foto
Kritisk til flyktningkonvensjonen Peder Nøstvold Jensen mener Norge bør droppe å følge FNs flyktningkonvensjon som sikrer at folk på flukt fra «uholdbare forhold i hjemlandet skal få opphold i et annet land til det er trygt å reise hjem igjen». Foto: Nils Harald Ånstad

– Vil være forplikta til å flytte

Konklusjonen hans er først og fremst at all innvandring av muslimer til Europa må stoppe umiddelbart. Samtidig vil han ha en «meget begrensa innvandring fra andre kulturkretser». Han begrunner det med risikoen for at terrorister slipper inn i landet, men også med at «islamsk kultur ikke er kompatibel med vår kultur».

Hans løsning - i tillegg til at han vil forskjellsbehandle muslimer i asylpolitikken - innebærer at alle vestlige land forbyr all praktisering av sharialover. Det gjelder også halalmat og bruk av hijab.

– Det å forby hijab i skolen, betyr at de som følger sharialoven, vil være forplikta til å flytte til et annet land, sier han.

Om straffeloven om hatytringer ble fulgt konsekvent, mener han dessuten at Koranen ville vært forbudt. Den er «en eneste lang hatytring mot flertallet av jordas befolkning», kommenterer han - men påpeker at han ikke selv ønsker å forby muslimenes hellige bok.

Hva som skal skje med muslimer som allerede bor her i landet, har han ikke svaret på, men sier at «aktive jihadister som er en sikkerhetstrussel», bør deporteres.

– Du har avvist menneskerettigheter som noe sekundært i møte med utfordringene med innvandring. Men er ikke slike humanistiske verdier sentrale i vår kultur og hvorfor skal vi gi disse verdiene på båten?

– Det er ingen spesielt viktig del av vår kultur å begå nasjonalt sjølmord.

– Det er ikke det jeg spør om.

– Jo faktisk. Jeg har ikke forstått hvorfor diskriminering er så ille. Enhver kultur diskriminerer på rasjonelt grunnlag. Jeg diskriminerer for eksempel mot fulle nakne menn med øks som sier «du skal dø ditt svin».

– Det er vel en forskjell fra en slik enkeltstående personlig handling til de perspektivene du viser til?

– Hvis du har en stor kultur bestående av jihadister, som har et stort voldspotensiale, så synes jeg det er ganske fornuftig å diskriminere bort det, sier Jensen.

Saken fortsetter under bildet

foto
Folkeviljen Jensen mener folkeviljen overkjøres i innvandringspolitikken. SSB-tall fra desember viser imidlertid at bare rundt en tredel av de spurte vil at det skal bli vanskeligere å få opphold i Norge. Foto: Nils Harald Ånstad

– Ikke alle kulturer er likeverdige

Jensen peker på de anmeldte overgrepene mot tyske kvinner under nyttårsfeiringen, som et eksempel på hva han mener skjer om vi ikke diskriminerer muslimer i asylsaker.

– Det er resultatet. Hvis det skal være humanisme, så er det en veldig misforstått humanisme. At vi skal importere folk som forakter vår kultur. Hva tilsier at vi skal ha en forpliktelse til det? Det er en ideologisk feilkobling, sier han.

– Mener du alle mennesker er like mye verdt?

– Ja, men alle er ikke like intelligente og sånn. Men det er derfor vi har karakterer og slikt i skolen, sier han.

– Vil du rangerer mennesker ut fra kulturen de tilhører?

– Jeg ser ikke noe galt i det, for eksempel har vi i Norden hatt en kultur med lite korrupsjon og høg sosial tillit, noe som er en positiv verdi. At alle kulturer er likeverdige er helt håpløst å si. Det er ikke alle kulturer som er like mye verdt å respektere, sier han.

I dag ser han flere negative trekk i Europa. Blant annet mener han det er en manglende historiebevissthet, som han mener kinesere og arabere er flinkere til å opprettholde.

– Forresten ligger det en veldig arroganse i dette med integrering. Da sier vi på en måte at vår kultur er så bra at de vil bli som oss, sier han.

Integrering - et «trylleformular»

Integrering avviser han som et «trylleformular» uten innhold. At en logisk konsekvens av advarslene han kommer med, kunne vært at han hadde ønska å bidra til en vellykka integrering, avviser han også.

–All erfaring tilsier at det ikke er mulig å integrere muslimer på en meningsfylt måte. Det er ikke snakk om at jeg ikke ønsker, men jeg tror rett og slett ikke det er mulig, sier han.

Jensen trekker fram en undersøkelse omtalt i Jyllandsposten høsten 2015, som viser at muslimer i Danmark er blitt mer religiøse de siste ti årene.

– Alle har sagt at «de vil bli mer som oss over tid», men de blir heller mindre som oss, jo lenger de er her, mener han.

Folk med norsk bakgrunn er i ferd med å bli i mindretall i bydelene i Groruddalen i Oslo. Det samme er tilfellet i en rekke andre europeiske forsteder - mange preget av store sosiale problemer. Jensen mener utviklingen gjør at mange føler seg som fremmede i eget land.

Gjør som flere enn 25.000 andre - lik smp.no på Facebook

– Kan sosiale forhold som arbeidsløshet og marginalisering være en del av forklaringen?

– Nei, de er blitt mange nok til å gjøre det Koranen sier at de skal gjøre, og kan lage hele enklaver der de ikke trenger følge våre lover.

– Ser du at fiendebildet som du tegner av muslimer kan bidra til å marginalisere og radikalisere grupper?

– Nei, det som bidrar til radikalisering, er Koranen og islamsk lære. Fiendebildet er der allerede, det er ingenting vi behøver å skape.

–Kan sekulariserte muslimer støtes ut ved at en slik konfliktlinje opprettholdes - og sånn sett bidra til å styrke de som er villige til å ty til vold?

– Jeg har møtt flere mennesker som har forlatt islam, som jeg har promotert. Men da snakker vi om mennesker som har forlatt islam.

– Hva med boka du har skrevet - kan den bidra til polarisering og økt konfliktnivå?

– Min bok er med på å beskrive det som skjer og advare mot det. Jeg synes spørsmålet er meningsløst. Jeg beskriver at hvis vi fortsetter den utviklinga, så får vi mer polarisering. Hvis jeg ser noe jeg mener er en trussel mot vårt samfunn, mener jeg det er en plikt å si fra, svarer han.

foto
«Litt lei dette med islam» Peder Nøstvold Jensen sier han er egentlig er «litt lei dette med islam», men rollen som islamkritiker har gjort ålesunderen selv til flyktning. Foto: Nils Harald Ånstad

Les mer: Den motvillige dommedagsprofeten

– Misforstått snillhet

At nordmenn flest ikke innser det samme, mener han er et resultat av at media og akademikere underslår omfanget av befolkningsveksten i verden.

– Det er en misforstått snillhet hos folk som ikke forstår dette med demografi, og hvor mange det faktisk dreier seg om: Hvor mange flere milliarder jordas befolkning vil vokse med, og hvor mange vi kan ta inn, sier han.

Det foregår en storstilt utskiftning av befolkningen gjennom høg innvandring, mener Jensen. I boka skriver han at det som styrer norsk innvandringspolitikk er en allianse mellom venstresida i politikken og bedrifter på jakt etter billig arbeidskraft.

– I praksis gjør de det, ikke bare i Norge, men store deler av den vestlige verden, forklarer han.

– Det høres det ut som at det eksisterer en bevisst avtale. Stemmer det?

– Jeg siterer for eksempel Erna Solberg, som minister skreiv hun at «denne innvandringen er ønsket».

– Men er det ikke et bredt flertall på Stortinget som styrer norsk innvandringspolitikk?

– Jo, nå er det dessverre mange som stemmer på de partia. Og de må også ta litt sjølkritikk for det. Men til og med Frp er svake på det i regjering. De vil aldri kunne vokse til å få den støtten da hadde før, så lenge de sitter og administrerer en veldig stor innvandring, sier han.

Tall fra UDI viser at Norge i fjor ga beskyttelse til 9696 flyktninger og asylsøkere.

I tillegg fikk drøyt 12.592 personer innvilget familiegjenforening. Det siste tallet inneholder imidlertid også personer fra en rekke land hvor Norge i utgangspunktet ikke mottar asylsøkere fra.

Samtidig økte antallet som søkte om asyl voldsomt - til 31.145 personer. Det er nær en tredobling fra året før.

Folkeviljen

I boka skriver Jensen at folkeviljen overkjøres i innvandringssaker.

Tall fra SSBs årlige undersøkelse fra desember 2015 viser imidlertid at bare 29 prosent ønsker at det skal bli vanskeligere å få opphold i Norge. 50 prosent vil ha det som i dag, mens 15 prosent av de spurte, vil at det skal bli lettere.

– Det er flere dysfunksjonelle ting. Flere målinger viser at mange ikke vil ha asylinnvandringen som i dag, samtidig er det mange som fortsetter å stemme på Venstre for eksempel. Det er en feilkobling der, sier han.

– Skjer det fordi velgerne prioriterer andre saker, eller er de uopplyste?

– Ja, det er et spørsmål jeg egentlig ikke kan svare på. Det beste svaret jeg kan gi er at folk stemmer ut fra mange ulike saker, men de forstår ikke alltid at det er en sak som kan være veldig mye viktigere enn alle andre.

– Mener du at om folk hadde forstått det samme som du, så ville de stemt annerledes?

– Tja… I hvert fall om folk hadde blitt opplyst litt mer, og der synes jeg faktisk mediene ikke alltid har gjort jobben sin.

Befolkningsvekst

Han bygger advarslene sine på høg befolkningsvekst, i første rekke i Afrika og muslimske land. Han trekker fram Pakistan og Bangladesh som eksempler.

– Befolkningsøkninga i disse to muslimske landene er nok til å oversvømme et lite europeisk land som Norge. Folk forstår ikke hvor stor folkeveksten er i verden, og vi kan ikke ta i mot alle disse problema, sier han.

– Men er det noen som mener at vi skal det?

– Nei, men hvor går grensa, spør han.

Jensen mener risikoen for at terrorister slipper inn i landet er den viktigste årsaken til at vi bør stenge grensene. Men han begrunner det også med at «islamsk kultur ikke er kompatibel med vår kultur».

– Mener du islamsk innvandring er skadelig selv om de ikke på noe tidspunkt tyr til vold?

– På et eller annet tidspunkt, så vil de ty til vold, sier han kategorisk.

IS og sekulære muslimer

Terrorregimet IS misbruker ikke islam, mener Jensen. Tvert i mot mener han IS står for en helt gyldig tolking av islam med sine henrettelser, slavemarked og kirkeødeleggelser.

– Du sier det er en del av islam, men det er vel likevel ikke slik at alle muslimer har dette som sine verdier?

–Det kan godt finnes folk med muslimske navn som er hyggelige, men da følger de ikke islamsk lære, sier han.

–Ser du at det er forskjell på muslimer?

– Ja, det er de som følger islamsk lære og de som ikke gjør det, sier Jensen og legger ut om den såkalte Medina-perioden til Muhammed som han mener viser at islam er grunnleggende voldelig. Vi får vite at han står for uttalelsen om at «alle som følger islamsk lære er potensielle jihadister», og at ingen troende muslimer har noen interesse av å bli en del av vårt samfunn.

– Ingen av dem?

– De som er dypt troende, nei. Kanskje noen av de mer sekulære muslimene som forsøker å slippe unna islamsk kultur har lyst til det.

– Så du åpner for at det er noen muslimer som kan bli norske nok til at de ikke utgjør en trussel mot nasjonen?

– Ja, men poenget er at det er alt for mange som ikke er det.

Innvandringsfrykt

Jensen påpeker at en TNS Gallup-undersøkelse i fjor viste at innvandring i dag er blitt den største kilden til bekymring hos nordmenn.

Imidlertid viser SSB-tall at 57 prosent er nokså uenig, eller helt uenig i at innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet. Bare 26 prosent er nokså enig eller helt enig i påstanden - og andelen har vært synkende de siste ti årene.

– Det som skjer i dag, er at vi blir integrert i Midtøsten og den islamske verden. Se på det som skjedde i Köln på nyttårsaften. Veldig mange av disse kvinnene som ble trakassert, stod kanskje sjøl noen måneder før og ønsket de samme muslimske mennene velkommen, sier han.

For å understreke poenget sitt peker Jensen på at den kvinnelige borgermesteren i byen etterpå rådet kvinner til å holde ukjente på en armlengdes avstand.

– Det er slik man gjør i Midtøsten, påpeker han.

Den samme borgermesteren var for øvrig nær ved å bli drept da hun ble knivstukket før valget i fjor høst. Angriperen var en mann som forklarte at motivet hans var hat mot utlendinger, og at han mente Tyskland tok i mot for mange asylsøkere.