– Lærlingsituasjonen har aldri vært så usikker som nå

foto
Offshore-rederiene kan ikke ta inn like mange lærlinger når fartøyene ligger i opplag. Noen lærlinger er det imidlertid plass til. Her er matroslærlinger Richard Tytingvåg og Joachim Sæbø i aksjon. De er en del av mannskapet på ni som "holder fortet" på Farstads sju skip som ligger i opplag på Humla. Foto: Nils-Harald Ånstad