Nesvik la fem millioner på bordet til plastavtale

foto