Planlegger nybygg

foto
Fagrør har bedt om forhåndskonferanse med Ålesund kommune, med tanke på riving og sammenslåing av eiendommer før nybygg. Leine Frisør (gult bygg) til venstre, tvers over eiendommen Spjelkavikvegen 55, hvor Fagrør (flatt tak) holder til.Tiltakshaver ønsker mulig utvidelse ved sammeslåing av det eldre huset til venstre. MX Sport og Myrstad Mathus/Spar/Spjelkavik Panorama til høyre. Foto: Mona Skjong