Ett skritt nærmere bydelspark i Spjelkavik

foto
Ny bydelspark i Spjelkavik ved Lillevannet øst for Fremmerholen barnehage.Lillevannets Venner er på befaring sammen med Ålesund kommune. Fra venstre: Jakob Storlykken (Lillevannets venner), Helene Vorren (fagleder veg, anlegg og park i Ålesund kommune), Håkon Teigen og Svein Sæter ( Lillevannets venner), Linda Fiskerstrand Sperre, (landskapsingeniør i VAP), Arne Neumann ( landskapsarkitekt i plan-og bygning i Ålesund kommune) og landskapsarkitekt Christina Sæter som har tegnet skissen for bydelsparken for Lillevannets venner. Foto: Mona Skjong