Oppfordringen kommer i et leserinnlegg i Tidens Krav. Det er sjukehussaken som får Jordahl til å gå til det oppsiktsvekkende angrepet på Botten.

- Ved å stryke førstekandidaten klarer vi sende et tydelig signal til Arbeiderpartiet om hvor viktig kampen er for å opprettholde et sjukehus i Kristiansund, sier Jordal til smp.no

"Jeg vil komme til å stryke førstekandidaten på Arbeiderpartiets liste, og jeg håper jeg får mange velgere med meg på å gi dette varselet om at det er ingen skam å snu en sak fra krise til glede", skriver Jordahl i leserinnlegget i Tidens Krav

Jordahl understreker at han samtidig kommer med en klar anbefaling til folk om å stemme på Arbeiderpartiet.

- Den eneste teoretiske muligheten vi har som gjør at vi får beholde sjukehuset i Kristiansund er at Arbeiderpartiet og Senterpartiet kommer i regjering, er Jordahls analyse.

Asbjørn Jordahl er en stemme det blir lyttet til på Nordmøre. Han satt på Stortinget fra 1977 til 81 og var samferdselsminister i 1978-79. Han har vært ordfører i Kristiansund, leder i Møre og Romsdal Ap, sittet i fylkestinget og er i tillegg mangeårig redaktør i Tidens Krav.

- Med din bakgrunn fra partiet, hvordan er det å gå ut og be folk stryke førstekandidaten?

- Det som er helt overordnet for meg er sjukehussaken. Ved å stryke vår førstekandidat får vi markert vår misnøye. I Arbeiderpartiet er det dessverre en tendens til å tro at alt som er stort er bra. Derfor er det nå viktig å send et klart signal om at så ikke er tilfelle, sier Jordahl.

- Hvorfor retter du det mot Else-May Botten?

- Ved å stryke førstekandidaten på lista får vi markert vår misnøye, sier Jordahl som tror dette kan mobilisere Ap-velgerne på Nordmøre til å stemme på partiet.

Ingen kommentar

Smp.no har vært i kontakt med Else-May Botten. Hun ønsker ikke kommentere utspillet fra Jordahl.

-Jeg har ingen kommentar til dette, er alt hun ønsker å si.

Fylkesleder i Arbeiderpartiet, Per Vidar Kjølmoen, er svært tilbakeholden med å kommentere utspillet fra Jordahl.

- Jeg har ikke noen spesiell kommentar til dette. Jordahl må som privatperson få lov til å mene det han vil i denne saken, sier Kjølmoen til smp.no

- Det som er viktig for meg å få fram er at Else-May er en særdeles sterk kandidat for fylket.

- Men synes du det er greit at en profilert partiveteran går ut slik som dette?

- I Ap må vi ha takhøyde. At folk går ut med sine personlige meninger må vi akseptere, sier Kjølmoen.

Ville ikke sagt det

Nestleder i Kristiansund Arbeiderparti, Arne Grødahl, sier Jordahl setter ord på det en del folk i Kristiansund føler.

- Jeg ville aldri sagt det som Asbjørn skriver. Jeg mener mange i Kristiansund har et litt unyansert bilde av Else-May, sier Grødahl.

Som understreker at han ikke vil kritisere partiveteran Jordahl for å si sin hjertens mening på denne måten. Hva som blir resultatet av Jordahls oppfordring er Grødahl usikker på.

- Ser en Nordmøre under ett, er synet folk har på dette mer nyansert enn det Asbjørn gir uttrykk for. Hvor mange som kommer til å følge hans oppfordring er ikke godt å si. Noen strykninger kan vi leve med, sier Grødahl.