Møreforsking AS er midt i en prosess med å ansette nye folk.

– Det er gått ut tilbud om jobb i Ålesund til 4–6 personer Vi skal også rekruttere til alle fagområdene i Molde, sier Maråk Støle og signaliserer at de snart kan bli fire nye ansatte i Molde også.

Bredt fagfelt

– I Ålesund handler det mye om næringsliv innen fiskeri, det biomarine og maritime. I Molde handler det mye om samfunnsfag, transport, logistikk og helse.

Samtidig jobbes det tverrfaglig, påpeker hun og tilføyer at Møre og Romsdal fylkeskommune blant annet satser på et prosjekt om mobbing og mistrivsel som er en viktig årsak til frafallet i yrkesfag på videregående. En har også et Asberger-prosjekt gående.

La ned Voldakontoret

Nytt i år er at NTNU er kommet inn på eiersiden. (Se faktaboks)

I år ble også Voldakontoret lagt ned selv om selskapet fortsatt eksisterer.

Maråk Støle forklarer at dette har å gjøre med nye rammevilkår som har endret seg mye de siste ti årene. Samtidig har samfunnsforskning generelt blitt et mye tøffere marked.

– Da vi bestemte oss for å legge ned Voldakontoret hadde

vi igjen tre årsverk. Noen av de seks ansatte i Volda har gått inn høgskolesystemet der, resten fortsetter å jobbe for Møreforsking i Ålesund og Molde.

Omsatte for 58 millioner kr

Møreforsking AS har nå omtrent like stor omsetning i Molde som i Ålesund og forventer ytterligere vekst i begge selskapene.

I 2016 hadde Møreforsking AS en omsetning på 58 millioner kroner. Møreforsking i Ålesund tjente penger, mens det ble et tøffere år for både Molde- og Volda-kontoret.

– Molde var nede i en liten omstillingsfase, med søknader til større prosjekter og nyansatte og har også en økning i pensjonskostnadene. Men nå opplever vi en prosjektvekst i Møreforskning, sier Maråk Støle. I 2017 kommer vi til å tjene penger i både Ålesund og Molde, sier hun.

I Volda har de nedskrevet aksjer for 1,2 million kroner.

Prosjektene er blitt større

– Største forskjellen nå er at prosjektene er større enn før. De tre største er på over 100 millioner kroner. Alle i Ålesund.

Grunnen til at vi får så store prosjekt er at vi jobber mer med eksterne partnere som NTNU, Nofima, Sintef, Havforskingsinstituttet, men også internasjonalt som Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Prosjektene kan vare fra 3–7 år. Store prosjekter gir også mer stabilitet for forskerne. Mer langsiktig jobbing med bedriftene genererer også flere småprosjekt, og sågar knoppskyting der nye bedrifter oppstår.

– Vi må ha forskergrupper som er robust nok. Målet er minimum 5–6 forskere i hver faggruppe, sier Maråk Støle.