foto
Det sies om Terje Erstad at han er omgjengeligheten sjøl, og Ante Giskeødegård - kollega, Momentium-gründer og etter hvert også nær venn av Terje, omtaler han som Norges hyggeligste. – Jeg liker folk og tror også jeg er god på folk. Sånn har det vært så lenge jeg kan huske, sier Erstad sjøl. Foto: Staale Wattø

Mr. Omgjengelig