Kronerulling etter storflaumen i Barstadvik

foto
<strong>Flaum:</strong> Elva gjorde store skader i Barstaddalen under flaumen i august.Arkivfoto