Ber om snarveg for taxi, ikke bare buss

foto
Her, sør for næringsbygget i Smibakken hvor bl.a. Slettvoll holder til, bygges ny busstrasé slik at bussene kan kjøre direkte til/fra Moa bussterminal. Da bygges en 200 meter lang snarveg over kommunal grunn mellom Moavegen og Lerstadvegen. Nina Martinsen er avdelingsingeniør i virksomhet for veg, anlegg og park i Ålesund kommune. Foto: Staale Wattø