Føreslår halverte ferjebilletter

foto
Hans Petter Sørensen (til venstre) og Per Vidar Kjølmoen frå Arbeidarpartiet meiner dagens billettsatsar på ferjene er distriktsfiendtlege. Foto: Terje Engås