Ville ikkje betale byggfirma for jobben på kaia – tingretten hadde eit anna syn på saka