Frp har foreslått å stanse videre innføring av Helseplattformen i Helse Midt-Norge. Dette er fremmet som et representantforslag, med behandling i helsekomiteen 27. februar.

Nå ønsker forslagsstilleren, Bård Hoksrud, å få utsatt fristen for komiteens innstilling.

– Det har kommet en rekke nye skandaleavsløringer som er kritisk for komiteens arbeid og beslutningsprosess, senest i helgen om de alvorlige problemene med hemmelige adresser. Disse opplysningene berører direkte sakens kjerne, og bør være et godt grunnlag for å ta seg mer tid til å behandle saken, og kunne komme med ny politikk. Det er av komiteens og Stortingets interesse å ha en så grundig og opplyst behandling som mulig, uttaler Bård Hoksrud.

Sunnmørsposten var først med å melde om avvik i Helseplattformen knyttet til pasienter med hemmelige adresser.

Hoksrud begrunner en utsettelse også med to andre forhold:

  • Direktøren ved St. Olavs hospital og i Helse Møre og Romsdal har uttrykt bekymring over feilaktige og uriktige opplysninger i brev fra Helse Midt-Norge til Helsetilsynet, slik Sunnmørsposten var først med å omtale.

  • Utgiftene Helse Midt-Norge har pådratt seg i forbindelse med implementeringen av Helseplattformen har vært betydelig høyere enn forventet.