Nordea i Norge økte sine utlån til privatpersoner med 4 prosent i første kvartal. Utlån til bedrifter har vokst med 10,4 prosent, opplyser Aage Christensen i Nordea på Nordvestlandet. Fra konsernhold meldes det om solide resultater i tregt marked.

Nordeas utlån i Norge økte til 795 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning på 4 prosent gjennom det siste året. Samtidig økte samlet innskudd med 13 milliarder til 381 milliarder kroner i kvartalet, en økning på 13 prosent fra samme periode i fjor.

Flere søker boliglån

Husholdningenes låneopptak økte med 3,5 prosent i første kvartal til 386 milliarder kroner.

– Vi ser en god etterspørsel etter boliglån der antall boliglånssøknader gjennom våre nettsider har økt 20 prosent mot samme periode i fjor, og vi har i Norge tatt i mot over 13.400 nye kunder gjennom kvartalet, sier leder for personal banking i Nordea Nordvest, Aage Christensen. Vekst i utlån innenfor bedrift er på 10,4 prosent, og Nordea tar markedsandeler også på bedriftsmarkedet, utdyper Christensen.

Ifølge Christensen har de også sett at flere velger å investere i fond de siste to kvartalene.

Nordea-konsernet melder at til tross for at den økonomiske aktiviteten fortsatte å avta fra fjerde kvartal, sørget økt inntjening for en økning i driftsresultatet på 34 prosent i første kvartal målt mot samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet økte fra 1,1 milliarder euro i første kvartal i fjor til 1,5 milliarder euro i år. Det tilsvarer 4,7 milliarder norske kroner etter dagens kurs. Nordea hadde samlede driftsinntekter på over 2,9 milliarder euro i første kvartal. Av dette utgjorde renteinntekter nesten 1,8 milliarder euro.