Det er siste skoleår på videregående. Neste år er de lærlinger. Snart skal de stå på egne bein også økonomisk.

Onsdag fikk de besøk av en bank som underviste om personlig økonomi.

Spørsmålene kom tett i den avsluttende testen.

Banken underviste elever på Borgund vgs om personlig økonomi. Fra venstre Stine Lønset, Liss Ulvenes og Georg Hustadnes. Foto: Kristoffer Antonsen

Hva gjør du om budsjettet ikke går i balanse?

Hvis du kjøper smågodt for 50 kroner dagen, hvor mye blir det på ett år?

Hva betyr det å ha ei betalingsanmerkning?

– Veldig viktig

Elevene forteller at de blant anna lærte å betale regninger.

– Dette er veldig viktig. Det får jo konsekvenser dersom en ikke betaler til rett tid. De viste oss hvordan vi skal gjøre det, sier Sandra-Kristin Skjønberg.

Hun forteller at hun bare har betalt regning én gang. Da fikk hun hjelp fra noen i familien. Og nå hadde hun glemt hvordan det gjøres.

Svindel

Forsøk på svindel var også langt på veg nytt for dem.

– Dette foredraget som de hadde nå for oss, det burde komme mer inn i opplæringa på skolen, understreker Skjønberg.

Fra Nordea kom blant andre Georg Hustadnes. Den største fallgruva er svindel, mener han. Han forklarte dem hva de skal passe på, for eksempel hvis de skal kjøpe noe på Tise eller Finn.

Pengemuldyr var også et begrep. Dette er en forespørsel om å sende penger videre, mot at en får et beløp. Dette kan være en måte å hvitvaske penger.

Inviterer

Hva tenker elevene om at de snart skal stå på egne bein? Karen Mathea Søbstad Schumann Olsen beskriver det som «en litt nervøs følelse».

– Men jeg tenker det skal gå bra om du har de rette folka rundt deg som er villig til å hjelpe deg.

Og ikke alt var nytt for elevene. Spesielt det med skatt og renter har de fått med seg.

For skolen, Borgund videregående i Ålesund, er det et helt bevisst valg å invitere eksterne aktører, i dette tilfellet Nordea.

Noen sider av personlig økonomi er skolen innom i undervisningen, for eksempel i matte, sier rektor Roger A. Fylling.

– Men samarbeidet med aktører i samfunnet er viktig. Vi skal gjøre elevene klare også for et samfunnsliv. Og vi har et godt handlingsrom til å gjøre det, sier Fylling.