Eksplosjonsfaren over - driver etterslukking

foto
Driftsbygningen i Osen vil trolig brenne ned til grunnen. Rett etter klokka 20.30 ser det slik ut på stedet. Foto: Raymond Brunvold