Skole, idrettshall og svømmeanlegg kan bli utsatt

foto